Start arrow Turystyka arrow Zabytki w Mińsku
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Zabytki w Mińsku
Redaktor: SA   
Zachowane zabytki w stolicy Białorusi:

 • Archikatedra Imienia Naj¶więtszej Maryi Panny (jezuici) z XVII  w.
 • Ko¶ciół unicki ¶w. Ducha z 1612 r. (od 1796 r. cerkiew prawosławna ¶w. Piotra i Pawła)
 • Ko¶ciół ¶w. Józefa i klasztor bernardynów, barokowy, (ob. biblioteka)
 • Ko¶ciół bernardynek (obecnie katedra prawosławna pw. ¶w. Ducha) i klasztor z 1642 r.,
 • Pałac Wańkowiczów w ¦lepiance Wielkiej z k.XVIII w.
 • Dwór Wańkowiczów w Górnym Mie¶cie, klasycystyczny, k.XVIII w.
 • Cmentarz Kalwaryjski (Cmentarz Polski lub Kalwaria) z XVIII w. z bram± z 1830 r.
 • ko¶ciół katolicki Podwyższenia Krzyża ¦w. na Kalwarii z 1839 r.
 • Cerkiew ¶w. Marii Magdaleny z 1847 r.
 • Ko¶ciół katolicki ¶w. Trójcy i ¶w. Rocha z 1861 r.
 • Synagoga Zalcmana z 1864 r.
 • Dwór Lubańskich w maj±tku Łoszyca z k.XIX w.
 • Dwór Wańkowiczów w ¦lepiance Małej z XIX w.
 • Synagoga Kitajewska z 1874 r.
 • Cerkiew ¶w. Aleksandra Newskiego z 1898 r.
 • Synagoga Chóralna z 1906 r.
 • Ko¶ciół katolicki ¶w. Szymona i Heleny z 1908 r. (tzw. czerwony ko¶ciół) ufundowany przez Edwarda Woyniłłowicza
 • Dom Rz±dowy, modernistyczny, lata 30. XX wieku
 • Ratusz (rekonstrukcja)
 • Hotel Europa z pocz±tku XX wieku
 • Posiadło¶ć Adadurowa
 • Budynek dawnego gimnazjum żeńskiego.
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi