Start arrow Biznes arrow Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Ciekawostki
Białoruś podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadających polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Redaktor: SA   
Spis treści
Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Strona 2
Wolne strefy ekonomiczne (WSE) są stosunkowo nowym zjawiskiem w systemie prawnym Białorusi. Jednak należy zaznaczyć, że prawodawstwo dotyczące wolnych stref ekonomicznych jest jedną, niestety z nielicznych, gałęzi prawa białoruskiego, które w czasie swego obowiązywania nie uległo jakimkolwiek istotnym zmianom w zakresie reglamentacji praw i obowiązków podmiotów działalności inwestycyjnej. Fakt ten utwierdza w przekonaniu, że tworzenie i rozwój wolnych stref ekonomicznych jest jednym z priorytetowych kierunków państwowej polityki inwestycyjnej. Tylko w roku bieżącym na Białorusi utworzono dwie nowe strefy i w chwili obecnej każdy region może zaproponować przystępne warunki dla inwestowania i organizacji przedsiębiorstw na terytorium WSE zarówno inwestorom zagranicznym, jak i krajowym.

Prawne i organizacyjne podstawy utworzenia, działalności i likwidacji WSE na terytorium Białorusi zostały określone w Rozporządzeniu Prezydenta Republiki Białoruś Nr 114 z dnia 20.03.1996 r. „O wolnych strefach ekonomicznych na terenie Republiki Białoruś” i w Ustawie Republiki Białoruś z 7.12.1998 r. Nr 213-3 „O wolnych strefach ekonomicznych” (dalej „Ustawa”) z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 1 Ustawy – WSE to część terytorium Republiki Białoruś, mająca ściśle określone granice i specjalny reżim prawny, ustanawiający korzystniejsze, niż ogólnie obowiązujące, warunki dla działalności gospodarczej.

Rezydentami WSE są zarejestrowane przez administrację WSE osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które objęte są reżimem prawnym, obowiązującym w WSE. Działalność rezydenta podlega Ustawie, Statutom WSE i innym aktom prawnym oraz umowom z administracją WSE (zgodnie z prawem Administracja WSE jest osobą prawną (forma organizacyjna – instytucja państwowa)) o warunkach działalności gospodarczej w WSE. Zgodnie z art. 6 Ustawy rezydent WSE ma również prawo do prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium WSE, zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.

Postanowienie o utworzeniu WSE wydaje Prezydent Republiki Białoruś na podstawie wniosku Rady Ministrów. Prezydent ma również prawo do przedłużenia okresu działania WSE lub podjęcia decyzji o likwidacji WSE, jeśli cel jej istnienia nie został osiągnięty lub jej dalsze istnienie zagraża ekonomicznym albo innym państwowym interesom Republiki Białoruś.


 
© 2022 Białoruś - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoruś
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi