Start arrow Biznes arrow Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Redaktor: SA   
Spis tre¶ci
Wolne strefy ekonomiczne na Białorusi
Strona 2

W chwili obecnej w Republice Białoru¶ funkcjonuje kilka Wolnych Stref Ekonomicznych:

WSE "Brze¶ć" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 20.03.1996 Nr 114 „O wolnych strefach ekonomicznych na terytorium Republiki Białoru¶” na okres 50 lat. Powołanie WSE „Brze¶ć” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 559 z dnia 23.08.1996 r.;

WSE "Mińsk" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 2.03.1998 r. Nr 93 „O utworzeniu wolnych stref ekonomicznych „Mińsk” i „Homel-Raton” na okres 30 lat. Powołanie WSE „Mińsk” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 749 z dnia 15.05.1998 r.;

WSE "Grodnoinwest" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 16.04.2002 r. Nr 208 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Grodnoinwest” na okres 30 lat. Powołanie WSE „Grodnoinwest” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 789 z dnia 17.06.2002 r.

WSE "Homel-Raton" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 2.03.1998 r. Nr 93 „O utworzeniu wolnych stref ekonomicznych „Mińsk” i „Homel-Raton” na okres 50 lat. Powołanie WSE „Homel-Raton” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 773 z dnia 15.05.1998 r.;

WSE "Witebsk" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 4.08.1999 r. Nr 458 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Witebsk” na okres 30 lat. Powołanie WSE „Witebsk” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 1554 z dnia 6.10.1999 r.;

WSE "Mogilew" - powołana Rozporz±dzeniem Prezydenta Republiki Białoru¶ z dnia 31.01.2002 r. Nr 66 „O utworzeniu wolnej strefy ekonomicznej „Mogilew” na okres 30 lat. Powołanie WSE „Mogilew” zostało zatwierdzone przez Radę Ministrów postanowieniem Nr 445 z dnia 8.04.2002 r.;

Reżim prawny poszczególnych WSE nie zawiera istotnych różnic, za wyj±tkiem niektórych zasad opodatkowania działalno¶ci gospodarczej.

Osoby zainteresowane inwestycjami na Białorusi zachęcamy do skorzystania z wielu usług zwi±zanych z rejestracj± i prowadzeniem działalno¶ci gospodarczej w tym kraju - sprawdĽ usługi dla biznesu na Białorusi.

¬ródło: BE


Tagi: wolne strefy ekonomiczne, Białoru¶

 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi