Start arrow Biznes arrow Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Redaktor: SA   
Spis tre¶ci
Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych na Białorusi
Strona 2

W miejscowo¶ciach wiejskich inwestorzy s± zwolnieni z opłat szeregu ceł i nawet maj± możliwo¶ć otrzymania kredytu w banku regionalnym kwot± do 20 tys. euro bez żadnego zabezpieczenia.

W przypadku jeżeli inwestor działa w dziedzinie rozpracowywania oprogramowania, jego kompania może stać się rezydentem Parku technologii zaawansowanych (PTZ). We wskazanym statusie inwestor zwalnia się z opłat:
  •  VAT po realizacji produkcji;
  •  podatków na zysk oraz na nieruchomo¶ć;
  •  podatku gruntowego na okres budownictwa;
  •  zbioru offshor;
  •  ceł i VAT przy sprowadzeniu towarów w celu uruchomienia działalno¶ci w dziedzinie technologii informacyjnych.

W przypadku jeżeli inwestor nie jest rezydentem PTZ, lecz realizuje projekty biznesowe w dziedzinie technologii zaawansowanych, zwalnia się on z opłacenia podatków na zysk oraz VAT po realizacji produkcji.

Dodatkowo ustawodawstwem Białorusi przewiduj± się takie instrumenty wsparcia działalno¶ci inwestycyjnej, jak zawarcie Umowy inwestycyjnej.

Umowa inwestycyjna pozwala inwestorom otrzymać dodatkowe gwarancje prawne do ochrony kapitału własnego oraz szereg ulg w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.

W szczególno¶ci w ramach umowy inwestycyjnej inwestor może otrzymać prawo do budownictwa obiektów inwestycyjnych, dzierżawy ziemi na okres do 99 lat bez przeprowadzenia aukcji oraz zwolnienia od odszkodowania strat w zwi±zku z wycofaniem ziem przeznaczenia rolnego i le¶nego.

W małych oraz ¶rednich miastach, jak również terenach wiejskich inwestor może kupić niewykorzystywane mienie państwowe na aukcji za jedn± wielko¶ć bazow± (około 10 USD).

Niewykorzystywane mienie może być udzielone inwestorowi w nieodpłatne korzystanie pod konkretne projekty inwestycyjne na okres ich realizacji. Po upływie tego terminu niewykorzystywane mienie może być oddane we własno¶ć inwestora.

Umowa inwestycyjna może też przewidywać szereg innych ulg, specjalnie udzielonych inwestorowi z uwzględnieniem specyfiki jego projektu.

Warto podkre¶lić, że wraz ze stworzeniem Unii Celnej Białorusi, Rosji oraz Kazachstanu dla inwestorów zagranicznych otwiera się dostęp do chłonnego rynku krajów unijnych z liczb± ludno¶ci ponad 170 mln. osób. Tego polskie firmy nie powinny bagatelizować.


¬ródło: BE


Tagi: Białoru¶, inwestycje, ulgi


 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi