Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Białorusi - Białoru¶ w granicach II RP
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Historia Białorusi - Białoru¶ w granicach II RP
Redaktor: SA   
W wyniku wybuchu wojny polsko-bolszewickiej pojawiła się szansa na realizację koncepcji federacyjnej  lansowanej przez Józefa Piłsudskiego (zobacz też: międzymorze). Z prób± realizacji tej wizji na obszarze Białorusi ł±czy się postać Stanisława Bułaka-Bałachowicza, który podczas zmagań wojennych nawi±zał kontakt z Naczelnym Dowództwem Wojska Polskiego oraz oddał swój oddział do dyspozycji. Wojska podległe generałowi okre¶lano jako Ochotnicz± Sprzymierzon± Armię. Już po podpisaniu rozejmu armia gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza od 5 listopada 1920 prowadziła samodzielne działania bojowe na obszarze Białorusi zajętym przez bolszewików, zdobywaj±c Mozyrz. W mie¶cie tym ogłoszono niepodległo¶ć Białorusi oraz powołano rz±d Republiki Białoruskiej, lecz po kilku dniach oraz kontrofensywie oddziałów bolszewickich, armia gen. Bułaka-Bałachowicza została zmuszona do wycofania do Polski, gdzie została internowana.

Na mocy pokoju ryskiego tereny obecnej Białorusi podzielone zostały między Polskę a Rosję Radzieck±. Ze strony polskiej większo¶ć negocjatorów była pod wpływem koncepcji endeckich, które przeczyły wizjom tworzenia federacji. Rzeczpospolita otrzymała w przybliżeniu tereny na zachód od granicy II rozbioru (z niewielk± korekt± na korzy¶ć Polski w postaci Pińska oraz Nie¶wieża), na których utworzono województwa białostockie, nowogródzkie, poleskie oraz wileńskie. Do większych miast tego obszaru (sk±din±d bardzo słabo zurbanizowanego) zalicza się Grodno oraz Brze¶ć nad Bugiem.

¬ródło: Wiki


Tagi: Białoru¶, historia
 
© 2019 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi