Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Białorusi - Białoru¶ radziecka
Ciekawostki
Białoru¶ graniczy z dwoma krajami WNP: Rosj± (990 km) i Ukrain± (975 km) oraz z trzema krajami Unii Europejskiej: Litw± (462 km), Łotw± (143 km) i Polsk± (418 km).
 
powered_by.png, 1 kB
Historia Białorusi - Białoru¶ radziecka
Redaktor: KL   
Po radzieckiej stronie kordonu reaktywowano Białorusk± Republikę Radzieck± (BSRR) ograniczon± terytorialnie od wschodu do okolic Mińska, Bobrujska  oraz Borysowa. Dopiero w 1924 oraz 1926 r. zdecydowano się doł±czyć do republiki Połock, Witebsk, Homel oraz Mohylew  (ziemie oraz rozbioru) zajmowane dotychczas przez RFSRR. Odmówiono jednak przył±czenia do Białorusi  Smoleńszczyzny.

W latach dwudziestych mniejszo¶ci narodowe cieszyły się w Zwi±zku Radzieckim znaczn± autonomi± kulturaln± oraz polityczn±. Na Białorusi obok języków białoruskiego oraz rosyjskiego funkcję urzędowych pełniły jidisz oraz polski. Dla Polaków w 1932 r. utworzono nawet tzw. Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego w Kojdanowie (obecnie Dzierżyńsk). Autonomia językowa oraz kulturalna została zlikwidowana w 1938 wraz z represyjn± operacj± polsk± NKWD.

W latach trzydziestych nast±piły w BSRR kolektywizacja rolnictwa oraz liczne prze¶ladowania co lepiej sytuowanych chłopów (kułacy), duchowieństwa oraz inteligencji, czego symbolem stała się miejscowo¶ć Kuropaty pod Mińskiem, oraz na wszelkich prawdziwych oraz domniemanych przeciwnikach socjalizmu. Prze¶ladowania nie ominęły też oczywi¶cie Żydów, Polaków, Rosjan oraz innych narodowo¶ci.

¬ródło: Wiki


Tagi: Białoru¶, historia
 
© 2019 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi