Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Białorusi - lata 1930-1940
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Historia Białorusi - lata 1930-1940
Redaktor: WE   
W konsekwencji agresji radzieckiej na Polskę 17 wrze¶nia 1939 oraz wcielenia terenów między Bugiem a Zbruczem do ZSRR, czę¶ci± Białorusi stały się olbrzymie połacie ziem, na Polesiu w większo¶ci etnicznie białoruskich (sk±din±d mieszkańcy tego bardzo słabo rozwiniętego obszaru uważali się raczej za "tutejszych"), ale czasem zupełnie nie zamieszkanych przez Białorusinów (centralna Wileńszczyzna, większo¶ć miast, jak np. Grodno, Białystok, Łomża, Lida) lub stanowi±cych istn± mozaikę polsko-białorusk± (grodzieńskie oraz nowogródzkie). Na tych terenach utworzono obwody: białostocki, baranowicki, piński, brzeski  oraz wilejski. Wilna wbrew postulatom białoruskim nie udało się przył±czyć do BSSR, Józef Stalin osobi¶cie zdecydował o scedowaniu miasta niepodległej jeszcze Litwie.

PóĽn± jesieni± 1939 r. odbyły się w BSRR tzw. wybory do rad narodowych. W ich wyniku do parlamentu sowieckiego wybrano z ziem białoruskich m.in. Stefana Jędrychowskiego zwi±zanego przed wojn± z lewicow± grup± Żagary, głównie jednak byli to działacze białoruscy.

Pierwsze wywózki białoruskiej oraz polskiej inteligencji (w tym wielu duchownych) oraz ludno¶ci polskiej oraz żydowskiej nast±piły już w lutym 1940 r. Kolejne deportacje miały miejsce w kwietniu oraz czerwcu 1940 r. oraz na krótko przed agresj± niemieck± w czerwcu 1941 r. Oblicza się, że z ziem wcielonych do BSRR wysiedlono oraz skierowano na północ lub do Kazachstanu ok. 400 tys. mieszkańców choć historycy na podstawie dokumentów obliczyli na tyle deportacje z całych kresów wschodnich.

¬ródło: Wiki


Tagi: Białoru¶, historia
 
© 2019 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi