Start arrow Informacje ogólne arrow Historia Białorusi - lata 1945-1991
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Historia Białorusi - lata 1945-1991
Redaktor: PL   
W uznaniu cierpień Białorusi  podczas okupacji hitlerowskiej (obok Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Łotwy oraz Estonii była republik± ZSRR całkowicie zajęt± przez wojska niemieckie) oraz "wkładu ludno¶ci w pokonanie faszyzmu" przyznano BSRR, obok USRR oraz ZSRR miejsce w ONZ. Intencj± Stalina, gdy ubiegał się u mocarstw zachodnich o przyznanie ZSRR dodatkowych miejsc w Zgromadzeniu Ogólnym (nb. podobny status miały przed wojn± dominia brytyjskie w Lidze Narodów) była jednak chęć zwiększenia wpływu ZSRR na bieg spraw ¶wiatowych w Zgromadzeniu oraz Radzie Bezpieczeństwa. Konsekwencj± uznania "państwowo¶ci" Białorusi było na gruncie wewnętrznym utworzenie odrębnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Po 1945 r. zmieniły się nieco granice republiki, na mocy umowy granicznej pomiędzy Polsk± a ZSRR z 16 sierpnia 1945 roku obwód białostocki (bez Grodna) oddano Polsce, nie doszły natomiast do skutku plany Stalina wł±czenia Połocka oraz Witebska do RFSRR. Mimo powojennych "repatriacji" na Białorusi pozostała do¶ć liczna mniejszo¶ć polska (szczególnie w obwodzie grodzieńskim), która stanowiła w 1959 r. według oficjalnych statystyk ok. 8% ludno¶ci republiki (w rejonie Grodna – 33%). Polesie za¶ po Holocau¶cie stało się regionem już całkowicie monoetnicznym (choć niektórzy badacze uważaj± Poleszuków za grupę odrębn± od narodu białoruskiego).

26 kwietnia 1986  r. w wyniku eksplozji w elektrowni j±drowej Czarnobyl  Białoru¶ (szczególnie jej południowo-wschodnie tereny) została skażona radioaktywnie. Nie bez wpływu mediów zachodnich ludno¶ć BSRR zamieszkała na terenach najbardziej dotkniętych t± katastrof± została przesiedlona do centralnej czę¶ci republiki.

¬ródło: Wiki


Tagi: Białoru¶, historia
 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi