Start arrow Biznes arrow Białoru¶ - dobre miejsce do robienia biznesu
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Białoru¶ - dobre miejsce do robienia biznesu
Redaktor: SA   
Białoru¶ jest ciekawym kierunkiem dla Polskich eksporterów. Ryzyko zwi±zane z tutejsz± sytuacj± polityczn± jest rekompensowane przez reformy ułatwiaj±ce prowadzenie działalno¶ci gospodarczej. Wszystkim podmiotom planuj±cym ekspansję na nowe rynki polecamy Białoru¶ jako kraj warty wzięcia pod uwagę przy tworzeniu planów eksportowych.

Białoru¶ - wbrew relacjom niektórych polskich mediów - jest krajem, który czyni ogromne postępy i gospodarka w tym kraju rozwija się w dobrym tempie. Kraj poczynił znaczne reformy w celu ułatwienia prowadzenia biznesu na jego terenie.

Potwierdzeniem tego faktu jest czwarte miejsce w¶ród największych reformatorów w rankingu Banku ¦wiatowego „Doing Business 2010”. Przeprowadzone reformy dotyczyły: otwierania nowego biznesu, postępowania dotycz±cego uzyskania zgody na budowę, zatrudniania pracowników, rejestrowania działalno¶ci, płacenia podatków oraz handlu międzynarodowego. Zmiany te pozwoliły zaj±ć Białorusi 58 miejsce na ¶wiecie pod względem łatwo¶ci prowadzenia biznesu (w roku 2009 było to 82 miejsce). Warto odnie¶ć t± pozycje do Polski, która zajmuje pozycję 72, podobnie jak rok temu.

Warty odnotowania jest także fakt, że Białoru¶ do momentu kryzysu na rynkach finansowych charakteryzuje się wysokim wzrostem gospodarczym.

Tagi: biznes na Białorusi, eksport na Białoru¶
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi