Start arrow Informacje praktyczne arrow Wiza i przepisy wjazdowe
Ciekawostki
Białoruś podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadających polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Wiza i przepisy wjazdowe
Redaktor: KM   
W związku z przystąpieniem Polski do strefy Schengen została zawarta nowa umowa o ruchu osobowym między Polską a Białorusią.

Umowa ta wprowadziła następujące zasady podróży:

  • podróże obywateli obu państw odbywają się na podstawie wiz oraz ważnych dokumentów podróży; wydawane są wizy uprawniające do pobytu do 180 dni, przypadających w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu (90 dni w ciągu 6 miesięcy);
  • od ubiegających się o wizy, stosownie do standardów Schen­gen, wymagane są dokumenty potwierdzające cel podróży i posiadanie polisy ubezpieczenia medycznego oraz środków na pobyt i powrót.

Wizę białoruską można uzyskać w konsulatach Białorusi w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy.

Uwaga: Obywatele polscy przy przejazdach do państwa docelowego przez terytorium Białorusi obowiązani są od 21 grudnia 2007 r. posiadać białoruskie wizy tranzytowe.
Od 1 listopada 2005 r. władze białoruskie wprowadziły wobec obywateli RP wjeżdżających na terytorium Białorusi obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia medycznego. Zgodnie z informacją Wydziału Konsularnego Ambasady Republiki Białoruś obywatele polscy składający w urzędach konsularnych Republiki Białoruś w Polsce wniosek o wydanie wizy obowiązani są przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowaną na terytorium Białorusi. Polisy honorowane na Białorusi można kupić w Polsce w firmach ubezpieczeniowych upoważnionych przez władze białoruskie do ich sprzedaży i na polsko­białoruskich przejściach granicznych - po stronie białoruskiej.
Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeździe na terytorium Białorusi, na przejściach granicznych, podczas rejestracji w hotelach i urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji podległych MSW. Informacji w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielają urzędy konsularne Republiki Białoruś w Polsce.

Od 5 lutego 2006 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców na Białorusi. Cudzoziemcy przyjeżdżający na krócej niż miesiąc powinni mieć przy sobie równowartość ok. 15 USD na każdy dzień pobytu. Rygorystycznie jest wymagane, by przyjeżdżający zamieszkiwali wyłącznie w miejscu zare­jestrowania pobytu.

Od 1 listopada 2006 r. wprowadzono obowiązek wypełniania przez cudzoziemców tzw. karty migracyjnej przy przekraczaniu białoruskiej granicy państwowej. Kartę otrzymuje się podczas odprawy paszportowej przy wjeździe na Białoruś i należy ją zwrócić w trakcie odprawy granicznej w drodze powrotnej. Kartę migracyjną trzeba okazać podczas rejestracji w rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji w celu dokonania tam odpowiedniej adnotacji.

Źródło: MSZ
 
© 2024 Białoruś - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoruś
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi