Start arrow Biznes arrow Unia Celna: Białoru¶, Rosja i Kazachstan
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Unia Celna: Białoru¶, Rosja i Kazachstan
Redaktor: JK   
W lipcu ruszyła Unia Celna Białorusi, Rosji i Kazachstanu.
Jest to rynek obejmuj±cy 170 milionów osób. Eksperci porównuj± nowy proces integracyjny z takimi inicjatywami jak utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Wspólnego Rynku Południa Mercosur.

Unia Celna, a w przyszło¶ci wspólna przestrzeń gospodarcza, która jest głównym celem Mińska, Moskwy i Astany, może być potężnym impulsem zwiększenia konkurencyjno¶ci gospodarek narodowych trzech państw i ich atrakcyjno¶ci inwestycyjnej.

Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu, a także możliwo¶ci inwestycyjnych w tych krajach prosimy o bezpo¶redni kontakt.


TAGS: Białoru¶, przemysł, inwestycje, sektory, biznes
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi