Start arrow Biznes arrow Polski biznes na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Polski biznes na Białorusi
Redaktor: SA   
Na koniec maja 2010 roku na Białorusi zostało zarejestrowanych ponad 530 spółek z udziałem polskiego kapitału, z czego 206 ze 100% udziałem polskiego kapitału.

Wielko¶ć zaangażowanego polskiego kapitału liczona narastaj±co od 1991 r. szacowana jest na 250-270 mln USD. Według danych za 9 miesięcy 2009 r. poziom polskich inwestycji wyniósł przeszło 17 mln USD, z czego inwestycje bezpo¶rednie stanowiły 16 mln USD. Plasuje to nasz kraj na 15 miejscu w¶ród inwestorów zagranicznych.

Polski biznes na Białorusi zaangażowany jest przede wszystkim w:
  • produkcję artykułów spożywczych (28,5%),
  • produkcję mebli (15,5%),
  • produkcję opakowań (14,6%) oraz
  • produkcję wyrobów z plastiku i gumy.

W większo¶ci spółki z udziałem polskiego kapitału zaliczane s± do małych lub ¶rednich przedsiębiorstw.
Najwięcej polskich inwestycji znajduje się w:
  • obwodzie Brzeskim - 43% polskich inwestycji
  • Mińsku 25% polskich inwestycji
  • obwodzie Grodzieńskim - 16% polskich inwestycji
  • w obwodzie Mińskim - 6%.

Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwo¶ci wej¶cia na rynek białoruski , prosimy o bezpo¶redni kontakt.


TAGI: Białoru¶, przemysł, inwestycje, sektory, biznes
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi