Start arrow Dla biznesu arrow Misje handlowe i targi na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Misje handlowe i targi na Białorusi
Redaktor: WE   
O Białorusi - jako ciekawym miejscu prowadzenia biznesu - my¶li coraz większa grupa polskich przedsiębiorców.

Zapewne wielu z Państwa chce nawi±zać kontakty gospodarcze osobi¶cie, bez po¶redników, w małym gronie. Jednakże brak znajomo¶ci języka, odpowiednich kontaktów osobistych, problemy z uzyskaniem zaproszenia i wizy na wjazd, a nawet obawa o własne bezpieczeństwo w nieznanym kraju często powoduj± zniechęcenie do podjęcia trudu poznawania nowych ludzi i rynków. 

Od wielu lat wiadomo, że najtańszym sposobem na poznanie innych ludzi biznesu, odmiennych zasad i warunków gospodarczych s± misje handlowe do obcych krajów. Misje handlowe  to poł±czenie zwiedzania targów i wystaw, uczestnictwa w konferencjach branżowych ze spotkaniami z miejscowymi władzami i przedstawicielami ambasady kraju uczestników, a przede wszystkim z lokalnymi przedsiębiorcami w ich organizacjach, b±dĽ miejscu pracy.

Poznali¶my te potrzeby z racji naszych długoletnich do¶wiadczeń gospodarczych i w zwi±zku z tym wspólnie z naszymi partnerami z Białorusi pragniemy zaprosić Państwa na wyjazdy z nami.

Oferta organizacji misji i wyjazdów na targi na Białorusi
Nasze  misje handlowe organizujemy z my¶l± o polskich przedsiębiorcach i s± one dopasowane do Państwa możliwo¶ci zarówno tematyk± jak i terminem.
Imprezy nie trwaj± dłużej niż 3-4 dni w zależno¶ci od miasta na Białorusi i życzenia pojedynczego Zamawiaj±cego lub grupy osób. Ze względu na transport wiele wyjazdów ma pocz±tek w Warszawie ale nie ma problemów z wyjazdem/dojazdem z innych miast Polski czy Europy.

W programie organizowanych przez nas misji na Białoru¶ przewidujemy m.in.:
  • odwiedziny na miejscowych targach
  • seminarium na temat lokalnego rynku z udziałem naszych partnerów: firm doradczych i prawniczych
  • spotkania z przedsiębiorcami w ich organizacjach oraz miejscu prowadzenia działalno¶ci
  • omówienie okolicznych inwestycji na sprzedaż
  • inne.

Program każdej misji dostosowujemy ¶ci¶le do życzeń i potrzeb Zamawiaj±cych.
Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwo¶ci uczestniczenia w misjach i targach na Białorusi na rynek białoruski , prosimy o bezpo¶redni kontakt.


TAGI: Białoru¶, misje, targi, organizacja wyjazdów, podróże służbowe Białoru¶
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi