Start arrow Biznes arrow Seminarium dla przedsiębiorców branży rolno-spożywczej
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Seminarium dla przedsiębiorców branży rolno-spożywczej
Redaktor: WE   
W dniach 7-8 paĽdziernika br. w Grodnie zaplanowano seminarium dla przedsiębiorców branży rolno-spożywczej. Jego roboczy tytuł to „Pierwsze wnioski wynikaj±ce z wej¶cia w życie Unii Celnej Białoru¶ - Kazachstan - Rosja i jej nowego Kodeksu Celnego oraz ich wpływu na współpracę gospodarcz± białoruskich i polskich przedsiębiorców”.

Seminarium po¶więcone będzie kwestiom Unii Celnej między Białorusi±, Rosj± i Kazachstanem oraz jej wpływowi na stosunki gospodarcze między polskimi i białoruskimi przedsiębiorcami. W przedsięwzięcie wł±czyła się też Agencja Rynku Rolnego.

Podczas spotkania poruszane maj± być takie tematy, jak: aspekty prawne nowej Unii Celnej istotne dla eksporterów i przewoĽników, możliwo¶ci i bariery eksportowe i importowe dla branży rolno-spożywczej w handlu z Białorusi± oraz główne kierunki współpracy transgranicznej oraz międzyregionalnej. W organizację seminarium zaangażowane s± również resorty rolnictwa obu krajów, a także władze Województwa Podlaskiego i Obwodu Grodzieńskiego.

Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat możliwo¶ci uczestniczenia w misji i seminarium nt. Unii Celnej i jej skutków dla polskich firm, prosimy o bezpo¶redni kontakt.


TAGI: Białoru¶, misja biznesowa, targi, seminarium, miejse handlowe na Białoru¶
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi