Start arrow Dla biznesu arrow Usługi prawne i konsulting w Mińsku i na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Usługi prawne i konsulting w Mińsku i na Białorusi
Redaktor: AK   
Nasza firma poprzez porozumienia z białoruskimi podmiotami ¶wiadczy usługi prawne i prowadzi działalno¶ć doradcz± w Mińsku i na Białorusi .
Nasi współpracownicy z powodzeniem działaj± zarówno w Mińsku jak i w innych regionach Białorusi oraz wolnych strefach ekonomicznych.

¦wiadczymy usługi prawne i konsultingowe dla firm w następuj±cych dziedzinach:
  • zakładanie i rejestracja osób prawnych
  • tworzenie projektów każdego rodzaju umów
  • usługi rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentów założycielskich
  • rozmieszczenie filii i przedstawicielstw
  • rejestracja akcji
  • reprezentacja strony w S±dzie gospodarczym
  • reprezentacja strony w organach państwowych
  • wykonanie zagranicznych orzeczeń s±dowych i arbitrażowych
  • uczestnictwo w sporach gospodarczych
  • inne.

Z nasz± pomoc± zostało utworzonych wiele spółek z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±, spółki z dodatkow± odpowiedzialno¶ci±, spółki akcyjne, organizacje komercyjne z zagranicznymi inwestorami, przedsiębiorstwa unitarne w Mińsku i na Białorusi.
Praktyczne do¶wiadczenie w danej sferze pozwala przej¶ć przez procedurę rejestracji firmy w maksymalnie krótkim terminie z minimalnymi dla klienta.

Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych usług prosimy o bezpo¶redni kontakt .

TAGI: prawna pomoc, usługi prawne, usługi doradcze, Mińsk, Białoru¶
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi