Start arrow Biznes arrow Białoruskie Forum inwestycyjne we Frankfurcie nad Menem
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Białoruskie Forum inwestycyjne we Frankfurcie nad Menem
Redaktor: SA   
Image 17 listopada b.r. we Frankfurcie nad Menem odbędzie się III Białoruskie Forum inwestycyjne. Takie fora stały się tradycj± dzięki popularno¶ci w¶ród inwestorów zagranicznych. Przedsięwzięcie we Frankfurcie, zorganizowane w ramach Europejskiego tygodnia finansowego, stanie się już drugim z rzędu narodowym forum zagranicznym.

Na czele białoruskiej delegacji na Forum będzie stał Premier-Minister Białorusi Sergej Sidorski. W składzie delegacji będ± szefowie ministerstw, koncernów, zwi±zków przedsiębiorców i czołowych przedsiębiorstw.
Konferencja przewiduje dwa panele na temat „Dlaczego jest korzystnie inwestować w białorusk± gospodarkę?” i „Jak zainwestować na Białorusi?”. Zorganizowane również będ± trzy sekcje w formacie dyskusji.

Członkowie Rz±du białoruskiego, kierownicy koncernów podczas bezpo¶redniego dialogu z inwestorami omówi± reformy strukturalne na Białorusi. Zwróc± uwagę na szczegóły polityki liberalizacji, na możliwo¶ci inwestowania w różne branże białoruskiej gospodarki, w tym przez udział w procesie prywatyzacji, opowiedz± o zaletach pracy na Białorusi po wst±pieniu jej do Unii Celnej z Rosj± i Kazachstanem.
Na Forum również wyst±pi± przedstawiciele zagranicznych banków i firm, z sukcesem pracuj±cych na Białorusi. Oni opowiedz± o swoim do¶wiadczeniu i podziel± się ocenami białoruskiego ¶rodowiska biznesowego.

Osoby zainteresowane wyjazdem lub dodatkowymi informacjami prosimy o kontakt .
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi