Start arrow Informacje ogólne arrow Podstawowe informacje o Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Podstawowe informacje o Białorusi
Redaktor: WE   
Oficjalna nazwa kraju
Republiki Białoru¶

Prezydent Republiki Białoru¶
Aleksander Łukaszenko (1994 - obecny)

Premier Białorusi
Myasnikovich Mikhail (2010)

Całkowita powierzchnia kraju
207.600 km kw.

Białoru¶ - informacje o ludno¶ci
 • liczba obywateli - 9.503 mln
 • długo¶ć życia - 70,5 lat
 • ludno¶ć mieszkaj±ca w miastach - 74%
 • stolic± Białorusi jest miasto Mińsk - 1.836,8 mln mieszkańców.

O¶rodki regionalne z Białorusi (2009)
 • Brze¶ć - zamieszkane przez 310.000 mieszkańców
 • Witebsk - zamieszkane przez 348.000 mieszkańców
 • Gomel - zamieszkane przez 483.000 mieszkańców
 • Grodno - zamieszkane przez 328.000 mieszkańców
 • Mohylew - zamieszkane przez 358.000 mieszkańców.

Narodowo¶ci obecne na Białorusi
 • Białorusini - 83,7%
 • Rosjanie - 8,3%
 • Polacy - 3,1%
 • Ukraińcy - 1,7%
 • Żydzi- 0,1%.

Oficjalne języki na Białorusi
 • białoruski
 • rosyjski.

¦więta narodowe na Białorusi
Dzień Niepodległo¶ci, 3 lipca


TAGI: ludno¶ć, Białoru¶, skład etniczny, demografia
 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi