Start arrow Biznes arrow Zapytania ofertowe białoruskich firm
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Zapytania ofertowe białoruskich firm
Redaktor: ML   
Poniżej prezentujemy zapytania białoruskich firm. W przypadku zainteresowania ofert± - prosimy o kontakt z działem obsługi biznesu.
Je¶li szukaj± Państwo dostawców lub odbiorców z innych branż prosimy o informację zwrotn± - z pewno¶ci± możemy pomóc.

Białoruska spółka z o.o. ¶wiadczy usługi firmom wchodz±cym na Białoruski rynek w zakresie:
- opracowania instrukcji postępowania z odpadami produkcyjnymi,
- prowadzenia inwentaryzacji odpadów,
- opracowywania norm powstawania odpadów,
- rozliczenia rocznej ilo¶ci powstaj±cych odpadów,
- inwentaryzacji obiektów flory na terenie miejscowo¶ci,
- konsultacji i pomocy w wyrobieniu ¶wiadectw ekologicznych,
- opracowania instrukcji kontroli ekologicznej produkcji,
- opracowania instrukcji postępowania z odpadami zawieraj±cymi rtęć,
- wsparcia konsultacyjnego w zakresie opracowania dokumentów do otrzymania zezwoleń.

Firma deweloperska poszukuje dostawców armatury sanitarnej (rur wodoci±gowych, kanalizacji i ogrzewania oraz dostawców urz±dzeń grzewczych - węzłów cieplnych, kaloryferów.

Zakład produkcyjny oferuje klocki hamulcowe żeliwne, typ „M", dla taboru kolejowego. Wyroby odpowiadaj± standardom ISO 2001-2009

Firma z do¶wiadczeniem w handlu urz±dzeniami grzewczymi podejmie się współpracy z polskimi firmami na zasadzie przedstawiciela na Białoru¶ i inne kraje Unii Celnej w dowolnej branży.

Zakład produkuj±cy zszywki biurowe i tapicerskie poszukuje dostawców (producentów) ta¶my do produkcji zszywek.TAGI: zapytania ofertowe, Białoru¶, import, eksport, zakupy, sprzedaż, handel
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi