Start arrow Biznes arrow Lista sprzedaży akcji spółek na Białorusi - 09.2011
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Lista sprzedaży akcji spółek na Białorusi - 09.2011
Redaktor: SA   
Spis tre¶ci
Lista sprzedaży akcji spółek na Białorusi - 09.2011
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Państwowy Komitet ds. Maj±tku Narodowego Republiki Białoru¶ przeprowadzi w dniu 6 wrze¶nia 2011r. licytację dotycz±c± sprzedaży akcji 20 spółek akcyjnych.
Rozporz±dzenie Państwowego Komitetu ds. Maj±tku Narodowego RB nr 232 z dnia 20 lipca 2011r.
Na kolejnych stronach prezentujemy szczegółowe informacje na ten temat.

Dokumenty do udziału w licytacjach przyjmowane s± do 22 sierpnia 2011r. Warto¶ć wadium wynosi 10% od minimalnej ceny sprzedaży pakietu akcji. Wszystkie spółki akcyjne zawarte s± w planie prywatyzacji obiektów znajduj±cych się we własno¶ci państwowej na 2011 r., który został zatwierdzony Rozporz±dzeniem Rady Ministrów nr 348 z dnia 21 marca 2011 r.


Do sprzedaży wystawiono 13,4% akcji (3.162 sztuki) spółki akcyjnej „Zhitkovichles" (obwód Homel) o minimalnej cenie sprzedaży 529,66 mln BYR (ok. 107 tys. USD). Fundusz założycielski spółki akcyjnej dzieli się na 23.655 akcji, warto¶ć nominalna akcji - 80 000 BYR (ok. 16,2 USD).

W przypadku dodatkowych pytań lub zainteresowania udziałem w licytacji prosimy o kontakt z działem obsługi biznesu na Białorusi.


 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi