Start arrow Biznes arrow Zagraniczne inwestycje na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Zagraniczne inwestycje na Białorusi
Redaktor: LK   
Według oficjalnych danych w okresie od stycznia do wrze¶nia 2010 r. inwestycje zagraniczne w Republice Białoru¶ wyniosły przeszło 6 miliardów dolarów.
Największe inwestycje poczyniły firmy z Rosji – przeszło 4 miliardy dolarów.
Liderami w¶ród państw Unii Europejskiej s± Holandia oraz Wielka Brytania, które zainwestowały po kilkaset milionów dolarów.

Według białoruskiej agencji prasowej Belta zachodnie firmy najczę¶ciej lokuj± kapitał w transporcie, przemy¶le oraz handlu. Rosyjskie spółki inwestuj± m.in. w sektor energetyczny i przemysł spożywczy.
W 2011 roku planowane s± procesy prywatyzacyjne, które mog± znacznie zmienić układ sił w tej sferze.


TAGI: inwestycje na Białorusi, belarus invest, prywatyzacja, import, eksport, Białoru¶
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi