Start arrow Biznes arrow Wolna Strefa Ekonomiczna w Grodnie
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Wolna Strefa Ekonomiczna w Grodnie
Redaktor: ER   
Na terytorium Wolnej Strefy Ekonomicznej w Grodnie „Grodnoinwest” obowi±zuje specjalny reżim prawny, który obejmuje specjalny reżim podatków i ceł.

Ulgi podatkowe
Opodatkowanie przedsiębiorstw-rezydentów jest obniżone o 30%.

Ulgi celne
Przedsiębiorstwa z Wolnej Strefy Ekonomicznej w Grodnie s± zwolnione z opłat celnych przy wwozie wyposażenia, materiałów oraz surowców, które wchodz± w skład gotowej produkcji uznanej za towar Unii celnej.
W ramach Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu zacz±ł funkcjonować wspólny obszar celny, w ramach którego towary się obracaj± bez zapłaty ceł, nie s± stosowane ograniczenia ilo¶ciowe i ¶rodki regulowania nietaryfowego.

Specjalny reżim prawny obejmuje realizację przez rezydentów WSE:
  • towarów (prac, usług) produkcji własnej, wyprodukowanych na terenie WSE poza granice RB
  • towarów zastępuj±cych importowane na terytorium Białorusi
  • towarów (prac, usług) innym rezydentom WSE.

Stan prawny na dzień 17.08.2011

Na życzenie możemy przesłać porównawcz± tabelę opodatkowania przedsiębiorstw-rezydentów Republiki Białoru¶ i rezydentów Wolnej Strefy Ekonomicznej.
W przypadku dod. pytań dotycz±cych Wolnych Stref Ekonomicznych na Białorusi prosimy o kontakt z naszym działem obsługi Klienta biznesowego .

Image

TAGI: WSE, wolne strefy ekonomiczne, specjalne strefy, podatki, ulgi, Białoru¶, inwestycje
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi