Start arrow Biznes arrow Dlaczego warto inwestować w WSE Grodno?
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Dlaczego warto inwestować w WSE Grodno?
Redaktor: ER   
Spis tre¶ci
Dlaczego warto inwestować w WSE Grodno?
Strona 2
Zapewne wielu z polskich przedsiębiorców zastanawia się nad inwestycjami na Białorusi . Poniżej prezentujemy kilka faktów, które przemawiaj± za inwestycj± w Wolnej Strefie Ekonomicznej w Grodnie.

  • Wolna Strefa Ekonomiczna „Grodnoinwest” znajduje się w ¶rodkowej czę¶ci Europy, niedaleko granic Unii Europejskiej.
  • W regionie istnieje rozgałęziona sieć dróg samochodowych dla komunikacji pasażerskiej i towarowej z państwami Europy i Azji. Funkcjonuj± kolejowe korytarze transportowe z torami zachodnimi i wschodnimi. Jest lotnisko międzynarodowe.
  • Obecnie w Wolnej Strefie Ekonomicznej w Grodnie funkcjonuje ponad pięćdziesi±t firm, w których pracuje ponad 11 000 ludzi.
  • W ci±gu 8 lat funkcjonowania WSE „Grodnoinwest” przyci±gnięto 191 mln euro inwestycji z 20 państw ¶wiata (m.in. z Polski, Austrii, Wielkiej Brytanii).
  • Opłacalno¶ć realizowanych w WSE „Grodnoinwest” projektów inwestycyjnych wynosi od 2 do 2,5 lat.
  • Przeciętna rentowno¶ć produkcji w WSE w Grodnie wynosi 24 proc.
  • Wielko¶ć produkcji przedsiębiorstw-rezydentów WSE „Grodnoinwest” wynosi około 20 mln euro miesięcznie.
  • Opodatkowanie przedsiębiorstw-rezydentów WSE Grodno obniżone jest o 30%.
Image


 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi