Start arrow Biznes arrow Nowe centra logistyczne na Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Nowe centra logistyczne na Białorusi
Redaktor: SA   
Obwód Miński zawarł umowy na budowę centrów logistycznych o ogólnej warto¶ci inwestycji 800-900 mln USD. W zwi±zku z tymi planami wydzielono 50 działek do budowy centrów logistycznych na podstawie programu dot. rozwoju systemu logistycznego na Białorusi, 24 projekty już s± w realizacji.
W obwodzie mińskim powinno być zbudowanych 16 centrów logistycznych. Obecnie umowy inwestycyjne już s± podpisane, pod inwestycje wydzielono 415 ha gruntów.


TAGI: logistyka, Białoru¶, Mińsk, centra logistyczne, inwestycje, plan rozwoju
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi