Start arrow Biznes arrow Polskie inwestycje na Białorusi - branże
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Polskie inwestycje na Białorusi - branże
Redaktor: JK   
Według stanu na koniec 2010 roku na terenie Białorusi funkcjonowało 850 firm z kapitałem polskim i w 2010 roku działalno¶ć zarejestrowały aż 52 nowe polskie firmy. ¦wiadczy to o dużym zainteresowaniu naszych przedsiębiorstw tutejszym rynkiem. Warto dodać, że obecno¶ć tak dużej liczby polskich firm podyktowana jest także utworzeniem Unii Celnej z Rosj± i Kazachstanem dzięki temu produkty z Białorusi będ± miały ułatwiony dostęp do rynku licz±cego blisko 170 milionów konsumentów.

Podstawowymi dziedzinami działalno¶ci spółek z udziałem kapitału polskiego zarejestrowanych na terenie RB, przyjmuj±c kryterium wielko¶ci kapitału zakładowego, s±:
  • produkcja artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych - 49,4%
  • produkcja wyrobów chemicznych - 23,8%
  • handel hurtowy i detaliczny - 22%
  • rolnictwo, łowiectwo i le¶nictwo - 11,9%
  • budownictwo - 11,9%
  • transport - 7,9%
  • produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych - 3,3%
  • produkcja gdzie indziej nie sklasyfikowana - 7,9%.


TAGI: zakładanie firm na Białorusi, założenie firmy, Białoru¶, w co inwestować, polskie inwestycje na Białorusi
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi