Start arrow Dla biznesu arrow Tłumaczenia materiałów reklamowych i stron WWW
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Tłumaczenia materiałów reklamowych i stron WWW
Redaktor: MN   
Dla polskich firm my¶l±cych o wej¶ciu na rynek białoruski wykonujemy tłumaczenia wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych oraz no¶ników.
Oferujemy tłumaczenia katalogów reklamowych, ulotek, folderów i broszur, filmów i plakatów reklamowych, mailingu reklamowego, wizytówek i wielu innych.
Realizuj±c tłumaczenia materiałów reklamowych na język rosyjski czy białoruski dochowujemy najwyższej staranno¶ci, aby tłumaczenia były nie tylko wierne, ale również zachowały swój sens (niejednokrotnie bowiem hasło reklamowe w danym języku, po przetłumaczeniu posiada odmienny sens i brzmienie). Tłumaczymy w taki sposób, aby tłumaczone hasła reklamowe i inne teksty (ulotki, opisy, instrukcje itp.) były zrozumiałe dla odbiorcy, a naszemu Klientowi pozwalały osi±gn±ć założony cel – zachęcenie Klientów do skorzystania z jego produktów i usług.

Realizuj±c tłumaczenia stron internetowych na język białoruski czy rosyjski, we współpracy z klientem oraz ewentualnie osob± odpowiedzialn± za stworzenie i aktualizację strony internetowej, staramy się w najwyższym stopniu zachować poż±dany przez klienta układ tekstu na stronie, poprawno¶ć stylistyczn± i językow±. Maj±c na względzie fakt, iż strona internetowa jest wizytówk± naszego Klienta, dochowujemy najwyższej staranno¶ci, aby tłumaczenie było nie tylko wierne, ale również poprawne stylistycznie i łatwe w odbiorze dla osoby, odwiedzaj±cej stronę klienta na rynku białoruskich czy rosyjskim.

Współpracujemy z prawnikami, biurami rachunkowymi, notariuszami, tłumaczami, władzami lokalnymi tak aby zapewnić Państwu cały zakres usług niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalno¶ci gospodarczej na terenie Białorusi.
Je¶li chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat naszych usług prosimy o bezpo¶redni kontakt .


TAGI: tłumaczenie, tłumaczenia materiałów reklamowych, na białoruski, na rosyjski, ulotki, foldery, przygotowanie, na Białoru¶
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi