Start arrow Turystyka arrow Wycieczki na Białoru¶ arrow Wycieczka: w krainie Radziwiłłów i Łukaszenki
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Wycieczka: w krainie Radziwiłłów i Łukaszenki
Redaktor: RE   
Zapraszamy na wspaniał± wycieczkę po Białorusi – „W krainie Radziwiłłów i Łukaszenki”.
Białoru¶  - kraj pełen ciekawostek i pami±tek po Rzeczpospolitej, w oprawie lasów i błękitnych jezior, z urokliwymi wioskami i miasteczkami.
Trasa sielska, trochę nostalgiczna, głównie po spokojnych wioskach i sennych miasteczkach, przeznaczona dla pasjonatów historii i wielbicieli krajoznawstwa.

BIAŁORU¦  - W KRAINIE RADZIWIŁŁÓW I ŁUKASZENKI  - Wycieczka objazdowa
Trasa przejazdu: Pińsk (Białoru¶), Baranowicze (Białoru¶), Zaosie (Białoru¶), Snów (Białoru¶), Nie¶wież (Białoru¶), Mińsk (Białoru¶), Mir (Białoru¶), Nowogródek (Białoru¶), Lubcza (Białoru¶), Gojcieniszki (Białoru¶), Bolcienniki (Białoru¶), Lida (Białoru¶), Grodno (Białoru¶), Bohatyrowicze (Białoru¶).


wycieczki na Bialorus
Transport:     Autokar, Inny
Profil wyjazdu:     Oferta objazdowa
Touroperator:     musisz się zalogować
Wyżywienie:     ¶niadanie, Obiadokolacje
Zakwaterowanie: Hotel, Pensjonat, Inne

BOHATYROWICZE, GRODNO, WASILISZKI, MUROWANKA, LIDA, BIENIAKONIE, BOLCIENNIKI, GOJCIENISZKI, IWIE, LUBCZA, NOWOGRÓDEK, MIR, MIŃSK, NIE¦WIERZ, SNÓW, ISZKOŁD¬, ZAOSIE, JEZ.¦WITE¬, BARANOWICZE, SŁONIM, SYNKOWICZE, ŻYROWICE, RÓŻANA, KOSÓW POLESKI, BEREZA KARTUSKA, PIŃSK, MOTOL, JANÓW POLESKI, KOBRYŃ, BRZE¦Ć

RAMOWY PROGRAM:
1 dzień  - Wyjazd z Katowic o 6.30, Warszawy ok. 11.00. Przejazd przez Białystok w kierunku granicy. PóĽnym popołudniem przyjazd do leż±cego nad Niemnem Grodna. Obiadokolacja. Zakwaterowanie w hotelu. Chętni wyjazd do Bohatyrowicz. Obejrzenie mogiły Jana i Cecylii, krzyża Powstańców Styczniowych, widoków Niemna. Spotkanie z rodzin± Bohatyrowiczów, ognisko, ¶piewy. Powrót do Grodna.

2 dzień - Poznajemy Grodno  - jedno z najstarszych i najważniejszych miast Pn-wsch. Kresów. Niezwykle barwna historia miasta zwi±zana jest z Rusi±, Litw±, Krzyżakami i wreszcie Rzeczpospolit±. Obejrzymy Górę Zamkow± ze Starym Zamkiem (XI-XIXw.), Nowy Zamek, w którym podpisano traktat rozbiorowy w 1793r, kamienica-pałac Stefana Batorego, cerkiew Borysa i Gleba z XIIw., klasztory Bernardynów, Franciszkanów, Brygidek, Bazylianek i Jezuitów, pomnik Elizy Orzeszkowej, cmentarz katolicki, oryginaln± wieżę strażack± i gmach Akademii Medycznej. Zainteresowani  - wizyty w muzeach (do wyboru Historyczno-Archeologiczne, Elizy Orzeszkowej). Po południu opuszczamy Grodno. Możemy odwiedzić Wasiliszki  - wioskę, w której urodził sie Czesław Wydrzycki (Niemen). Postój w Murowance i obejrzenie gotyckiej cerkwi obronnej z XVIw. (jeden z najcenniejszych zabytków Białorusi). Pod wieczór docieramy do Lidy. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

3 dzień - Rano zwiedzimy Lidę z zamkiem księcia Gedymina, klasztorem pijarów, ciekawym ko¶ciołem Farnym. W drodze na Nowogródczyznę postoje w: Bieniakoniach, gdzie znajduje grób Maryli Wereszczakówny  - muzy i ukochanej Mickiewicza, Bolciennikach z dworkiem Puttkamerów, Gojcieniszkach z dworem obronnym uważanym przez niektórych badaczy za pierwowzór Mickiewiczowskiego Soplicowa. Odwiedzimy także miasteczko Iwie z zabytkowym ko¶ciołem i klasztorem Bernardynów, meczetem tatarskim i Lubczę z zamkiem Radziwiłłów. Pod wieczór przyjazd do Nowogródka. Zakwaterowanie w domu pielgrzyma u sióstr Niepokalanek. Obiadokolacja. Dla chętnych wieczorny spacer do tajemniczych ruin zamku księcia Witolda.

4 dzień - Poznawanie Nowogródka: dom Mickiewiczów z muzeum, ko¶ciół farny, cerkiew Borysa i Gleba z XVIw., rynek i podcienie targowe. Następnie odwiedzimy Mir (na li¶cie UNESCO) z zamkiem  - rezydencj± ksi±żęcego rodu Radziwiłłów z XVIw. Zamek został ostatnio starannie odrestaurowany, położony jest nad malowniczym jeziorem i otoczony eleganckim parkiem. Po południu przyjazd do Mińska  - stolicy Białorusi. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie starówki: sobór ¦w.Ducha  - dawny klasztor bernardynek, ko¶ciół ¦w.Józefa i klasztor Bernardynów, cerkiew Piotra i Pawła. Obiadokolacja, nocleg.

5 dzień - Dokończenie zwiedzania Mińska (pałac Wańkowiczów, Cmentarz Kalwaryjski). Przejazd do Nie¶wierza  - siedziby rodu Radziwiłłów. Zwiedzimy tu renesansowy zamek otoczony wałami, budynek pałacowy, wspaniały park angielski oraz ko¶ciół Farny Bożego Ciała z kryptami grobowymi rodziny ksi±żęcej. Spacer po starówce miejskiej, ratusz z podcieniami kupieckimi. Następnie odwiedzimy Snów z jednym z najciekawszych polskich pałaców klasycystycznych, IszkołdĽ z gotyckim ko¶ciółem ¶w.Trójcy, Zaosie z dworkiem Mickiewiczów. Nacieszymy się przepięknymi krajobrazami podczas postoju nad jez. ¦witeĽ. Pod wieczór dotrzemy na nocleg do Baranowicz. Obiadokolacja i nocleg w Domu Polskim. Możliwe spotkania z Polakami i przekazanie darów.

6 dzień - Poznajemy miasto Baranowicze (pomnik Mickiewicza, ko¶ciół). Obejrzenie pozostało¶ci Rejonu Umocnionego Baranowicze (bunkry i fortyfikacje). Następnie odwiedzimy Słonim z ko¶ciołem ¦w. Andrzeja, klasztorami Bernardynów i Bernardynek, synagog± i pałacem Albertyn nad Iss±). Przystaniemy w Synkowiczach przy obronnej gotyckiej cerkwi ¶w. Michała. Zwiedzimy klasztor Bazylianów w Żyrowicach z cudown± płaskorzeĽb± MB Żyrowickiej. Zwiedzimy Różan± z imponuj±cymi ruinami pałacu Sapiehów, klasztorem Bazylianów i renesansowym ko¶ciołem ¦w.Trójcy, Kosów Poleski z ruinami pałacu Pusłowskich i pozostało¶ciami dworku Mereczowszczyzna, w którym urodził się T. Ko¶ciuszko. Je¶li czas pozwoli przystaniemy przy ruinach klasztoru Kartuzów w Berezie Kartuskiej (więzienie w okresie międzywojennym). Pod wieczór dotrzemy do stolicy Polesia  - Pińska nad Pin±. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.

7 dzień - Zwiedzmy malowniczy Pińsk: kompleks klasztorny Franciszkanów z barokow± katedr± Wniebowzięcia NMP, Kolegium Jezuitów, a w nim Muzeum Polesia oraz szlachecki dwór Butrymowiczów, ko¶ciół Bernardynów. Rejs po Pinie. Odwiedzenie Motolu z Poleskim Muzeum Sztuki Ludowej. Postój w Janowie Poleskim  - miejscu ¶mierci Andrzeja Boboli i Kobryniu z grobem rodzinnym Mickiewiczów, domem słynnego generała Suworowa. Obiadokolacja i nocleg w Brze¶ciu tuż przy granicy z Polsk±.

8 dzień  - Do południa zwiedzanie Brze¶cia: twierdza, ko¶ćiół Podwyższenia Krzyża z cudownym obrazem MB Brzeskiej. Czas wolny na zakupy. Przekroczenie granicy. Zakończenie imprezy w Warszawie ok. 19-20.00, Katowicach 23-24.00.

¦wiadczenia: 7 noclegów (w hotelach, pensjonatach, domach pielgrzyma), 7 ¶niadań i 7 obiadokolacji, przewodnik w Grodnie i Nowogródku, autokar (dla małych grup mikrobus), opieka pilota, ubezpieczenie KL i NNW.

REZERWACJA MIEJSC - TUTAJ
W przypadku dod. pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi Klienta.


TAGI: Białoru¶, wycieczki, wczasy na Białorusi, wycieczka objazdowa po Białorusi, zwiedzanie, autokarem po Białorusi
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi