Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Ubezpieczenie
Redaktor: FS   
Obywatele RP składaj±cy w urzędach konsularnych Republiki Białoru¶ w Polsce wniosek o wydanie wizy obowi±zani s± przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego honorowan± na terytorium Białorusi.

Kontrola posiadania przez obywateli RP ubezpieczenia medycznego odbywa się przy wjeĽdzie na terytorium Białorusi, w przej¶ciach granicznych, podczas rejestracji w hotelach oraz urzędach meldunkowych, tj. rejonowych Wydziałach ds. Obywatelstwa i Migracji. Informacji w sprawie punktów sprzedaży polis ubezpieczenia medycznego oraz ich cen udzielaj± urzędy konsularne Republiki Białoru¶ w Polsce. Kierowcy powinni dodatkowo wykupić w Polsce międzynarodow± zielon± kartę.

¬ródło: MSZ
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi