Start arrow Biznes arrow Polski import z Białorusi w 2012 r.
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Polski import z Białorusi w 2012 r.
Redaktor: SA   
Podstawow± grup± towarow± w polskim imporcie w 2012 roku z Białorusi s± produkty mineralne, osi±gaj±c 410,9 mln USD (43,3 % polskiego importu). Drug±, znacz±ca grup± towarowa s± wyroby przemysłu chemicznego - 242 mln USD, co stanowi 25,5 % polskiego importu, trzeci± - wyroby przemysłu drzewno-papierniczego - prawie 100 mln USD (10,5 %). Kolejne grupy w przedziale 69 - 61 mln USD, to wyroby przemysłu elektromaszynowego (7,3 %) oraz wyroby metalurgiczne (6,4 %).

Najważniejsz± pozycj± polskiego importu s± produkty ropopochodne - 231,6 mln USD, co stanowi 24,4 % polskiego importu.
Drugie miejsce zajmuje gaz skroplony - 16,3 % polskiego importu.
Trzeci±, znacz±c± pozycj± s± nawozy potasowe stanowi±c ponad 15,4 % polskiego importu.
Czwarta pozycja: drewno surowe - 6,3 % (spadek warto¶ci importu o 42 % i ilo¶ci o 8 %)
Pozostałe produkty, poniżej 3,7 % stanowi± niewielk± warto¶ć polskiego importu.

TAGI: import z Białorusi, co kupować na Białorusi, białoruski export do Polski
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi