Start arrow Biznes arrow Rosn± przychody branży drzewnej
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Rosn± przychody branży drzewnej
Redaktor: PO   
Urz±d Statystyczny Białorusi opublikował dane dotycz±ce pierwszych miesięcy bież±cego roku wyników jakie osi±gnęły przedsiębiorstwa branży drzewnej działaj±ce w tym kraju.

Białoruski przemysł drzewny w I kwartale br. w porównaniu do ubiegłego roku zwiększył przychody o przeszło 5%. Ł±czna sprzedaż tej branży sięgnęła 253,931 mln USD. Wzrost przychodów to przede wszystkim wynik rosn±cych cen na wyroby z drewna, bowiem w większo¶ci grup produktowych wielko¶ć produkcji jest niższa niż przed rokiem.

Produkcja tarcicy spadła o blisko 4% do poziomu 214,8 tys. m3.
Produkcja pelletu spadła o 4% do 11,5 tys. ton.
Produkcja parkietów spadła o przeszło 7% do 112,5 tys. m2.
Produkcja sklejki spadła o przeszło 9% do 163,8 tys. m3.
Produkcja płyt pil¶niowych spadła o blisko 3% do 38,5 mln m2.
 
Ważn± informacj± jest także wzrost zapasów w/w produktów.

Produkcja mebli na Białorusi w I kw. 2013r. wzrosła o blisko 1,5% i osi±gnęła warto¶ć 299,462 mln USD. Zapasy gotowych wyrobów na koniec marca wyniosły 70,874 mln USD czyli przeszło 70% ¶redniej miesięcznej produkcji.


TAGI: Pellet z Białorusi, sklejka, płyty pil¶niowe, produkcja tarcicy
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi