Start arrow Biznes arrow Przemysł na Białorusi - budowa maszyn
Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Przemysł na Białorusi - budowa maszyn
Redaktor: FD   
Spis tre¶ci
Przemysł na Białorusi - budowa maszyn
Strona 2
Wyroby producentów krajowych s± dobrze znane poza granicami Białorusi. Za granic± sprzedaje się 90% produkcji białoruskiej budowy maszyn. Firmy takie jak MTZ, BMZ, BiełAZ, MAZ w wielu krajach s± b. dobrze znane.

Około 80% produkowanych w Białorusi ciężarówek wysyłanych jest na eksport. Każda trzecia wywrotka pracuj±ca w kopalniach na całym ¶wiecie została wyprodukowana w Żodzinie.

Obecnie holding „BiełautoMAZ” stawia nie tylko na produkcję ci±gników siodłowych, dzięki którym przedsiębiorstwo uzyskało ¶wiatow± sławę, ale również wypracowuje nowe modele techniki specjalnej i komunalnej, która odpowiada wszystkim wymaganiom współczesnego rynku. Ci±gniki siodłowe, samochody burtowe, samochody o ¶rednim tonażu, wywrotki, ciężarówki do przewozu dłużyc, do przewozu drewna, samochody o zwiększonej zdolno¶ci pokonywania przeszkód terenowych, samochody-podstawy dla montażu różnorakiego sprzętu specjalnego i wyposażenia – ł±cznie ponad 500 modeli i modyfikacji (w tym odpowiadaj±ce wymaganiom normy Euro-4 i Euro-5) s± produkowane na OAO „MAZ”, które zostało zarz±dzaj±c± firm± holdingu. Wszystkie rodzaje techniki doczepianej i 95% platform dla wywrotek s± produkowane w Mohylowie. Jednym z ostatnich opracowań fabryki „Mohylewtransmasz” jest zestaw samochodowy, przeznaczony do przewozu ziarna oraz innego zboża. Głównymi rynkami dla krajowego przemysłu samochodowego pozostaj± państwa WNP, przede wszystkim Rosja, chociaż białoruscy specjalisty budowy maszyn dostarczaj± swoj± produkcję również na Zachód, opanowuj± obiecuj±ce rynki państw Afryki i Ameryki Południowej.


 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi