Start arrow Biznes arrow Na Białorusi powstanie fabryka sody kalcynowanej
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Na Białorusi powstanie fabryka sody kalcynowanej
Redaktor: TR   
Białoru¶ oraz Chiny wybuduj± w ramach partnerstwa joint venture instalację sody kalcynowanej. Lokalizacja  dla tej inwestycji to miasto Mozyrz w obwodzie homelskim.

Obydwie strony uzgodniły już szczegóły inwestycji i budowa instalacji sody kalcynowanej na Białorusi ruszy w ci±gu kilku następnych miesięcy. Warto¶ć inwestycji wyniesie 186,5 mln dolarów, a instalacja będzie dysponowała zdolno¶ciami produkcyjnymi rzędu 300 tys. ton.

Pieni±dze na budowę pochodzić będ± z kredytu udzielonego Białorusi już w 2010 r. przez China Export-Import Bank. Przez trzy lata projekt nie był realizowany, ponieważ zgodnie z białoruskim prawem wymagania dotycz±ce tworzenia zadań o wysokiej warto¶ci dodanej nie zostały spełnione. Teraz w końcu porozumienie doszło do skutku, a nowa fabryka będzie realizować produkcję sody w oparciu o krajowy surowiec. Zdaniem białoruskiego ministerstwa, projekt ma dla kraju ogromne znaczenie, gdyż w ostatnich miesi±cach firmy produkuj±ce ze szkła podwoiły swoj± produkcję i tym samym koniecznie musz± poszerzyć swój dostęp do sody kalcynowanej, któr± stosuje się wła¶nie do wyrobu m.in. szkła.


TAGI: inwestycje, Białoru¶, import, eksport, soda, produkcja, budowlanka
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi