Start arrow Aktualno¶ci arrow Na Białoru¶ bez wiz  m.in. do Grodna
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Na Białoru¶ bez wiz  m.in. do Grodna
Redaktor: SA   
Na oficjalnym portalu prawnym Republiki Białoru¶ opublikowano zarz±dzenie prezydenta Łukaszenki wydane 23 sierpnia 2016 r. "O ustanowieniu bezwizowego porz±dku wjazdu dla obywateli zagranicznych".

Definiuje ono obszar "parku rekreacyjno-turystycznego Kanał Augustowski" wraz "z przylegaj±cymi do niego terenami" na które wjechać można będzie bez wizy. Jako "tereny przylegaj±ce" zdefiniowane zostały miasto Grodno oraz gminy rejonu grodzieńskiego: odelski, gorzski, kopciowski, sopoćkiński, podłabieński. W ruchu bezwizowym będzie można na nie wjechać przez przej¶cia graniczne KuĽnica Białostocka-Bruzgi, Rudawka-Lesnaja, a także dwa przej¶cia graniczne z Republik± Litewsk±.

W ramach bezwizowego wjazdu "w celach turystycznych" na terytorium Białorusi będzie można przebywać przez okres pięciu dni. Aby przekroczyć granicę obywatel innego państwa będzie musiał posiadać paszport oraz specjalny dokument uprawniaj±cy, którego formę w ci±gu dwóch miesięcy ma okreslić białoruski rz±d. Okres działania dekretu ograniczony został do 31 grudnia 2017 r.
 
© 2023 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi