Start arrow Informacje praktyczne arrow Prawo - warto wiedzieć
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Prawo - warto wiedzieć
Redaktor: TN   
Przemyt lub posiadanie nawet najmniejszej ilo¶ci narkotyków lub ¶rodków psychotropowych s± surowo karane.
Próby wręczenia funkcjonariuszom milicji drogowej GAI korzy¶ci finansowych za ewentualne odst±pienie od kary za naruszenie przepisów drogowych mog± się skończyć aresztowaniem.

¬ródło: MSZ
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi