Start arrow Informacje ogólne arrow Sztuka narodowa Białorusi
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Sztuka narodowa Białorusi
Redaktor: WE   
Spis tre¶ci
Sztuka narodowa Białorusi
Strona 2
dlaSztuka narodowa jest jedn± z najbardziej znacznych płaszczyzn kultury Białorusi.

Z czasów odległych, pocz±wszy od ustroju pierwotnego gromadziła ona tradycje oraz tajemnice, wzbogacała oraz doskonaliła folklor i wyroby rzemie¶lników. Mistrzowie rzemiosła tworzyli dzieła sztuki, żeby poczuć przyjemno¶ć estetyczn±, zarówno podczas ciężkiej pracy, jak i odpoczynku. Współcze¶nie Białorusini ¶piewaj± dawne piosenki, a w życiu codziennym preferuj± tkaniny oraz wyroby, wykonane przez ludowych rzemie¶lników.

Rozwój kultury białoruskiej rozpocz±ł się jeszcze w czasach przedchrze¶cijańskich wraz z wynalezieniem ceramiki, tkactwa, sztuki ornamentu. Przyjęcie chrze¶cijaństwa, dawszy silny bodziec do rozwoju duchowego narodu, sprzyjało rozwojowi malarstwa, sztuki jubilerskiej oraz zdobniczej.

W¶ród niezliczonej ilo¶ci gałęzi kultury narodowej należy wymienić najbardziej znacz±ce a także charakterystyczne dla Białorusi.


 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi