Start arrow Informacje ogólne arrow Architektura
Ciekawostki
Białoru¶ graniczy z dwoma krajami WNP: Rosj± (990 km) i Ukrain± (975 km) oraz z trzema krajami Unii Europejskiej: Litw± (462 km), Łotw± (143 km) i Polsk± (418 km).
 
powered_by.png, 1 kB
Architektura
Redaktor: AR   
Spis tre¶ci
Architektura
Strona 2
Tworzony przez wieki całokształt białoruskiej architektury stanowi materialne bogactwo narodu. Wiele zabytków zajmuje godne miejsca w skarbcu ¶wiatowej architektury.

Na Białorusi można zobaczyć stare zamki, otoczone parkami, pałace, w których odbywały się wytworne bale, cerkwie-twierdze, w murach, których szukano schronienia przed wrogiem, ko¶cioły. Piękno i doskonały styl budynków idealnie harmonizuj± z krajobrazem Białorusi. Od pocz±tku białoruscy budowniczowie wzorowali się na klasycznych europejskich stylach, jednak umiejętnie ł±czyli te wzorce z miejscowymi, narodowymi tradycjami. Architektura Białorusi obfituje w wysokie style – gotyk, renesans, barok i klasycyzm. Różnorodno¶ć i wspaniało¶ć zabytków wi±że się z rozmaito¶ci± religijn± i kulturowa tego kraju. Prawosławni i katolicy, żydzi i protestanci rywalizowali między sob± o to, aby ich ¶wi±tynie reprezentowały bogactwo i dostatek. Rozpowszechnionym zjawiskiem jest to, że w centrum miasta lub wsi znajduj± się zarówno ko¶ciół, jak i cerkiew, niekiedy również synagoga, meczet lub kircha.

W XIII wieku w Połocku i Grodnie powstały szkoły, szlifuj±ce kunszt architektoniczny. Wiedza, wyniesiona z tych szkół, zaowocowała Soborem Sofijskim w Połocku i cerkwi± ¶w. Barysa i Hleba w Hrodnie. Na przestrzeni XIV i XV wieku, dzięki bliskiemu powi±zaniu sztuki białoruskiej z europejsk± na Białorusi zaczęły powstawać budowle w stylu gotyku i renesansu, a póĽniej baroko i rokoko.


 
© 2021 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi