Ciekawostki
Białoru¶ należy do czołówki krajów, w których mieszkaj± ludzie długowieczni. Z danych statystycznych wynika, że obecnie blisko 650 Białorusinów przekroczyło wiek stu lat.
 
powered_by.png, 1 kB
Przyroda
Redaktor: HN   
Spis tre¶ci
Przyroda
Strona 2
Przyroda Białorusi jest nadzwyczaj bogata i różnorodna. Do dnia dzisiejszego zachowały się tu krajobrazy, które czaruj± i kusz± swoim pięknem. Dodatkowo charakteryzuje się ona kontrastowymi stanami pogody. Zima przynosi srogie mrozy i ¶nieżyce, a następnie niespodziewanie zmienia się w mglist± odwilż. Po soczystej wio¶nie nadchodzi pełne zieleni, upalne lato, które niepostrzeżenie przeobraża się w pełn± barw, melancholijn± jesień. Po rozległych równinach, bagnach i ł±kach Polesia nadci±gaj± wzgórza Pojezierza, usiane potężnymi głazami, które niegdy¶ pozostawił lodowiec.

Lasy to prawdziwy skarb Białorusi. Zarówno te obszerne i mniejsze, jak też stare i młodsze zajmuj± trzeci± czę¶ć terytorium Białorusi. Sosnowe lasy, dębowe, nawet słonecznym dniem ponure jodłowce, malownicze brzozy, lipy, posażne graby, lasy olchowe – można tu spotkać różne gatunki. Pod koronami drzew znajduj± przytułek liczne zwierzęta i ptaki. Łosie, jelenie, sarny, dziki, wilki, lisy s± rozpowszechnionymi mieszkańcami białoruskich lasów. Letni± por± lasy zdobione s± dywanami różnorodnych kwiatów, klejnotami grzybów i jagód. Na jasnych polanach, ogrzanych letnim ciepłem, rosn± lecznicze zioła. Dzisiaj jak i przed wiekami, zbierane s± one przez mieszkańców wiosek. Zgodnie z obyczajem zioła s± suszone na zaciemnionych dachach domów i dopiero zimow± por± warzy się cudowne napoje o niepowtarzalnym smaku i aromacie.

W¶ród głębi lasów i obszernych ł±k roztaczaj± się krystaliczne jeziora, których na Białorusi można doliczyć się ponad 10 tysięcy. Narocz i O¶wieja, ¦witiaĽ i Sair uwiecznione przez poetów, mieni± się barwami białoruskiej północy nazywanej Pojezierzem. Jeziora, niczym poranna rosa, rozproszone s± po¶ród stromych wzgórz i pagórków.


 
© 2021 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi