Start arrow Turystyka arrow Mińsk - stolica kraju
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Mińsk - stolica kraju
Redaktor: RT   
Spis tre¶ci
Mińsk - stolica kraju
Strona 2
Mińsk to stolica Republiki Białoru¶. Jest to jedna z największych stolic na obszarze wschodnioeuropejskim. W dzisiejszych czasach powierzchnia Mińska wynosi 190 km2. Zamieszkuje j± milion i 700 tysięcy ludzi.

Mińsk należy do najstarszych słowiańskich osad. Pierwszy zapis o tym mie¶cie pojawia się w „Powie¶ci minionych lat”, gdzie opisana jest krwawa rzeĽ z 1067 roku pomiędzy ksi±żętami Połocka i Kijowa. Pocz±tkowo Mińsk, z wyj±tkiem głównej ¶wi±tyni, był zbudowany z drewna. Jednak z powodu nieskończonych wrogich napadów s±siadów był niejednokrotnie palony i burzony. Ze starożytnych budowli do dzi¶ zachowały się tylko głazy, resztki drewnianych budowli i unikatowe fragmenty cerkwi z XI wieku na zamczysku. W dzisiejszych czasach większo¶ć ¶cian ¶wi±tyni jest odnowiona.

Na skutek wojen ¶wiatowych Mińsk był prawie całkowicie zburzony. W latach 30 ubiegłego wieku rozpocz±ł się proces odbudowy stolicy, lecz ostatecznie rekonstrukcja ruszyła dopiero po roku 1945. Główna arteria miasta Aleja Franciszka Skaryny ma przeszło 10 km długo¶ci. Zachowało się wiele zabytków z głębokiej starożytno¶ci. Swoistego kolorytu nadaj± stolicy zabytki architektury sowieckiej z lat 30-50 XX stulecia.


 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi