Start arrow Turystyka arrow Kanał Augustowski
Ciekawostki
Białoruś w liczbach: liczba ludności  9 612 632, ludność według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, średni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długość życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Kanał Augustowski
Redaktor: DF   
Kanał Augustowski to unikatowa arteria wodna, która połączyła w sobie siły twórcze przyrody i geniusz ludzki. Kanał powstał dzięki handlowi - towary z Polski postanowiono przewozić przez porty rosyjskie nad Bałtykiem, w tym celu wybudowano drogę wodna miedzy Wisłą i Niemnem. Inicjatorem budowania został minister skarbu Królestwa Polskiego Książe Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki. Kierownictwo nad budowa objeli pułkownik Ignacy Pradzynski, generał Jan Ch. Malletski de Grandwill i pulkownik Rossmann.

Kanał został wybudowany w rekordowym terminie - projektowanie zaczęto w 1823 r., a w 1839 r. zasadnicze prace już zostały wykonane. Szlak żeglowny składał się z ośmiu jezior, części rzeki Czarna Hańcza, kilku kilometrów koryta sztucznego - jego długość wynosiła 101,2 km. Już na końcu XIX wieku Kanał Augustowski zaczęli oswajać turyści.

Kanał Augustowski łączy w całość system dróg wodnych w basenie Morza Bałtyckiego od Niemiec do Litwy - dzięki Kanałowi można odbyć swoista podróż "dookoła Europy".

Dzisiaj Kanał Augustowski płynie po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Białoruś. Po rekonstrukcji w latach 2004-2005 długość Kanału na ziemi białoruskiej wynosi około 25 km, tu znajdują się 2 upusty i 4 śluzy, w tym jedyna na Kanale czterokomorowa śluza we wsi Niemnowo (czwartą komorę dobudowano w 2005 r.).

Białoruska cześć basenu Kanału Augustowskiego stanowi cenny ekosystem. Tu jest dużo jezior, strumieni i błot. Lewy dopływ Niemna rzeka Czarna Hańcza ma kręte koryto i malownicze brzegi. Jej długość na terytorium Białorusi wynosi 35 km. W głębokich dolinach płyną rzeki Szlamica i Marycha. W ich czystej i zimnej spotkać można pstrągi, lipnie. Do tej części niegdyś majestatycznej Puszczy Grodzieńskiej wędrownika przyciągną czyste jeziora Kawienia, Kalety, Zielenka. Obfitość fauny zawdzięczamy Sopockinskiemu Rezerwatowi Biologicznemu i Sopockinskiemu Rezerwatowi Dziko Rosnących Roślin Leczniczych. Część roślin chronionych nie występuje w innych regionach republiki. Tu można spotkać sarny europejskie, losie, jelenie, dziki, wilki, rysie, bobry, głuszce, cietrzewie i dużo innych gatunków ptaków leśnych i wodnych.

Tu można obserwować zapisanych w "Czerwonej Księdze" czarnego bociana, czerwona kanie, łabędzia trębacza, szarego żurawia, sowę błotną, zimorodka, baka i inne ptactwo. W strefie Puszczy Grodzieńskiej został reaklimatyzowany żubr białowieski. Dorzecze Kanału Augustowskiego jest jednym z najbardziej ekologicznie czystych miejsc nie tylko w obwodzie grodzieńskim, lecz i w republice.

Źródło: Ambasada RB
 
© 2024 Białoruś - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoruś
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi