Start arrow Turystyka arrow Region Kanału Augustowskiego
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Region Kanału Augustowskiego
Redaktor: MK   
Region Kanału jest miejscem, w którym ł±cza się granice trzech państw - Polski, Białorusi i Litwy. W ci±gu stuleci ta ziemia była miejscem spotkań kilku narodów, co uwarunkowało pojawienie się unikatowych tradycji kulturowych i miało wpływ na język, zwyczaje, tożsamo¶ć ludno¶ci lokalnej. Blisko¶ć granicy powstrzymywała migracje, i w basenie Kanału zachowano oryginalne, czasem archaiczne cechy w języku i układzie życia. Swój ¶lad na tej ziemi zostawili nie tylko Białorusini, Polacy, Litwini, lecz również Żydzi, Tatarzy, Szwedzi, Niemcy, Rosjanie, Włosi i wiele innych narodów.

Kanał Augustowski jest wspaniałym miejscem do wypoczynku. Już sto lat temu przyci±gał miło¶ników turyzmu wodnego. Dzisiaj jego powolne wody i malownicze brzegi nadal wabia tych, którzy pragn± obcowania z natura, a zabytki, unikatowa kultura regionu wzbogaca o nowe wrażenia i na długo pozostan± w pamięci go¶ci Kanału Augustowskiego.

Przy budownictwie ¶luz Kanału Augustowskiego były stosowane współczesne i nadzwyczaj trwale technologie tamtych czasów. Do ¶cian komór ¶luzowych wykorzystano kamienie polne i cegle, a te czę¶ci, które najbardziej s± poddawane niszcz±cej sile wody, oblicowano ciosanym piaskowcem albo granitem. Dno komór ¶luzowych w zależno¶ci od gruntu obkładano dębowymi deszczułkami lub betonowano. Szeroko wykorzystano drewniane pale.

Wrota ¶luzowe zostały zrobione z dębowych belek i okute wst±żkami żelaza. Zapełnienie ¶luz i spuszczanie wody odbywało się przez otwory we wrotach przymkniętych specjalnymi zastawkami.

¬ródło: Ambasada RB
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi