Start arrow Turystyka arrow Zespół pałacowy Sapiehów
Ciekawostki
Białoru¶ graniczy z dwoma krajami WNP: Rosj± (990 km) i Ukrain± (975 km) oraz z trzema krajami Unii Europejskiej: Litw± (462 km), Łotw± (143 km) i Polsk± (418 km).
 
powered_by.png, 1 kB
Zespół pałacowy Sapiehów
Redaktor: KL   
Miejsce obiektu: Rużany, rejon prużański, obwód brzeski.

Zespół pałacowy Sapiehów nazywany jest białoruskim Wersalem. Ten zespół pałacowy w Rużanach został wybudowany na pocz±tku XVII wieku.

Była tu rodowa rezydencja Sapiehów. Najbardziej znacz±cy ¶lad w historii zostawił Lew Sapieha. Wykształcenie zdobył na uniwersytecie w Lipsku, w wieku 33 lat został powołany na stanowisko kanclerza Wielkiego Księstwa Litewskiego. Lew Sapieha stał na czele komisji, która pracowała nad stworzeniem Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego 1588 roku, pełni±cego wła¶ciwie funkcje konstytucji państwowej i działaj±cego na Białorusi do 1840 roku.

Pocz±tkowo w Rużanach w 1617 roku wybudowano niedostępn± twierdzę, w czteropoziomowych podziemiach przechowywano arsenał bojowy, prowiant, ważne dokumenty. Istnieje wersja, że podziemne przej¶cie ł±czyło pałac z ko¶ciołem w Synkowiczach i pałacem w Kosowie.

Podczas wojny północnej (1700 - 1721) murowany pałac został prawie doszczętnie zburzony.
Okresem drugich urodzin posiadło¶ci stały się lata 1784 - 1788. Architekt Jan Samuel Becker na zlecenie Aleksandra Sapiehy stworzył prawdziwe cudo. Półkoliste arkady ci±gnęły się od skrzydeł głównego budynku, ł±cz±c go z budynkom bocznymi i bram± wjazdow± z przylegaj±cymi z obu stron oficynami. Pałac w Rużanach słyn±ł z teatru, którego wyposażenie techniczne było jak na tamte czasy wspaniałe, a także z bogatej galerii obrazów. Chlub± wła¶cicieli była również największa w Wielkim Księstwie Litewskim biblioteka.

Obecnie o dawnej ¶wietno¶ci ¶wiadcz± fragmenty pałacu, arkady, bramy wjazdowej z dębowym kartuzem i girland±. A poszukiwaczom skarbów nie daje spokoju mit o lez±cych pod ruinami skarbach wpływowych magnatów.

¬ródło: BT
 
© 2020 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi