Start arrow Turystyka arrow Pałac Rdułtowskich
Ciekawostki
Białoru¶ podzielona jest na 6 obwodów (odpowiadaj±cych polskim województwom): brzeski, homelski, grodzieński, mohylewski, miński, witebski oraz wydzielone na prawach obwodu miasto Mińsk.
 
powered_by.png, 1 kB
Pałac Rdułtowskich
Redaktor: KL   
Miejsce obiektu: Snów, rejon neswiżski, obwód miński.

Pałac nad brzegiem Snowienki wybudował w 1827 roku Kazimierz Rdułtowski - białoruski szlachcic, absolwent Oksfordu, doktor filozofii. Budynek robi wrażenie swoimi rozmiarami: długo¶ć wynosi 140 metrów, pierwotnie było w nim 100 pokoi i sala dla go¶ci.

Architektura pałacu jest zwarta. Proporcjonalno¶ć i elegancja portyków z pięknym rysunkiem kapiteli, ażurowe ryzality o szerokich trójdziałowych oknach na dwa piętra, skromne zdobnicze wstawki koło łukowych wykończeń okien nadaj± jego fasadom smukło¶ć i majestatyczno¶ć.

Centralna czę¶ć pałacu i ochronne ryzality - na dwa piętra. Boczne skrzydła s± parterowe: lewe ma otwart± galerię - kolumnadę, a prawe - kolumnadę przylegaj±c± do ¶ciany głównej.

System tworzenia objęto¶ci jest bardzo prosty: w niezbyt głębokich płaskich wnękach mieszcz± się okna z sandrykami, a w górnej czę¶ci ¶ciany - płaskorzeĽba z ornamentem ro¶linnym. Sala go¶cinna o powierzchni 100 m2 urz±dzona jest do¶ć skromnie. Sufity i podłogi nie s± zdobione. Tylko górna czę¶ć ¶cian sali zdobiona jest gzymsem. Elementem zdobniczym oprócz alkowy jest duży artystycznie wykonany piec kaflowy.

Pałac uważany jest obecnie za jeden z najpiękniejszych zabytków klasycyzmu.

¬ródło: TI

 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi