Start arrow Turystyka arrow Pałac Potiomkina
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Pałac Potiomkina
Redaktor: KL   
Miejsce obiektu: Kryczew, obwód mohylewski.

Pałac Potiomkina to pomnik architektury wczesnego klasycyzmu. Wzniesiony według projektu architekta Starowa (autora Pałacu Tauryckiego w Petersburgu) w latach 1778-1787.

Murowany piętrowy budynek z anfiladowym rozkładem pomieszczeń. W ¶rodku każdego piętra mieszcz± się okr±głe sale wychodz±ce poza obrys pałacu w stronę dziedzińca.
Architektoniczno-artystyczne wykończenie fasad posiada cechy stylu pseudogotyckiego.

Główn± fasadę zdobi± graniaste pylony z blankami, strzeliste wycięcia okienne. Fasady pałacowe od strony parku wykonane s± w stylu klasycznym.

Grzegorz Potiomkin był człowiekiem o bogatej wyobraĽni. Pałac w Kryczewie jest tego potwierdzeniem. Powierzchnia unikalnego budynku wynosi 1120 m2, murowane ¶ciany maj± 90 cm grubo¶ci i każda jest no¶na. Wnętrza ponad 40 sal były bogato zdobione sztukateri±, kominki i piece - oryginalnym kaflem. Do ganku pałacu przylegał park krajobrazowy, do naszych czasów zachowało się kilka starych lip.

Z lotu ptaka widać, że pałac ma kształt litery E. W ten sposób faworyt cesarzowej zademonstrował wierno¶ć Katarzynie. Cesarzowa odwiedziła pałac 19.I.1787 roku podczas podróży po nowych guberniach.

¬ródło: TI
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi