Start arrow Turystyka arrow Pałac Tyszkiewiczów
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Pałac Tyszkiewiczów
Redaktor: GB   
Pałac jest zabytkiem architektury klasycystycznej. Jego „biografia" jest ¶ci¶le zwi±zana z histori± Wołożyna. W 1803 roku miasto za 100 tysięcy złotych kupuje hrabia Józef Tyszkiewicz, starosta wileński. I od razu rozpoczyna budowę rezydencji.

Zespół pałacowo-ogrodowy wznoszono według projektu A. Kosakowskiego w miejscu, gdzie kiedy¶ było ¶redniowieczne grodzisko. Za trzy lata w centrum Wołożyna pojawiła się okazała rezydencja hrabiowska.

W centrum pałacu znajdowała się piętrowa oranżeria z kopuł±, rosły tu drzewa pomarańczowe, palmy i inne rozkosze tropikalne. Za pałacem ku rzece ci±gn±ł się park krajobrazowy założony jeszcze w XII wieku.

Zespół pałacowy, w którym obecnie mieszcz± się urzędy administracyjne, składa się z trzech piętrowych korpusów. Dwa s± jednakowe, rozmieszczone naprzeciwko siebie, trzeci za¶ -prostopadle, zamyka przestrzeń dziedzińca.

Architektura zespołu pałacowego odpowiada wymaganiom klasycyzmu: rozbudowane portyki, artystycznie zarysowane elementy porz±dku architektonicznego, proste obramowania wycięć. Charakterystyczna dla klasycyzmu jest kompozycja fasad: zbudowana jest na kontra¶cie zwartych bocznych skrzydeł i bogatego pod względem plastyki centralnego portyku.

Miejsce obiektu: Wołożyn, obwód miński.

¬ródło: TI
 
© 2024 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi