Start arrow Biznes arrow Cła antydumpingowe na włókno szklane z Polski
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
Cła antydumpingowe na włókno szklane z Polski
Redaktor: FN   
Białoru¶ wprowadziła cła zaporowe dla eksporterów włókna szklanego z Polski, Niemiec oraz Chin. Natomiast rosyjskie firmy s± zwolnione z tych obostrzeń.

Analitycy branży twierdz±, że to wła¶nie producenci z Rosji s± największym zagrożeniem dla białoruskiego przedsiębiorstwa produkuj±cego włókna szklane.

Na Białorusi funkcjonuje tylko jeden zakład, który produkuje włókna szklane. Firma z Połocka już rok temu skarżyła się, że ceny włókien szklanych oferowanych przez zagranicznych producentów s± dużo niższe i negatywnie wpływaj± na zbyt rodzimej produkcji.

Przez kilka miesięcy ¶ledztwo w tej sprawie prowadziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na podstawie jego rezultatów prezydent podpisał rozporz±dzenie o wprowadzeniu na trzy lata ceł antydumpingowych wobec importerów z trzech krajów. Zwalnia z kolei ono z opłat zaporowych producentów z tych krajów, które należ± do tak zwanego Zwi±zku Celnego oraz z krajów najsłabiej rozwiniętych wobec których Białoru¶ stosuje taryfy preferencyjne.

¬ródło: IAR
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi