Start arrow Biznes arrow XIV Białorusko-Polskie Forum Gospodarcze Dobros±siedztwo-2010
Ciekawostki
Białoru¶ w liczbach: liczba ludno¶ci  9 612 632, ludno¶ć według wieku 0 - 14 lat     14,3%, 15 - 64 lat 71,3%, ponad 64 lata 14,5%, ¶redni wiek w całej populacji  38,8 lat. Oczekiwana długo¶ć życia w całej populacji 70,92 lat
 
powered_by.png, 1 kB
XIV Białorusko-Polskie Forum Gospodarcze Dobros±siedztwo-2010
Redaktor: SA   
Zapraszamy polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w XIV Białorusko-Polskim Forum Gospodarczym „Dobros±siedztwo-2010", które odbędzie się w dniach 8 - 10 czerwca 2010 roku w Mińsku na Białorusi.

Białorusko-Polskie Forum Gospodarcze „Dobros±siedztwo-2010" zaplanowane zostało w poł±czeniu z odbywaj±cymi się w tym czasie w Mińsku Międzynarodowymi Targami „Belagro - 2010", które s± największa imprez± wystawiennicz± branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego na Białorusi, ciesz± się w regionie ugruntowan± renom± i s± okazj± nie tylko do przegl±du aktualnego stanu białoruskiej i międzynarodowej branży rolno-spożywczej, ale także stanowi± platformę nawi±zywania nowych kontaktów gospodarczych.

Poniżej prezentujemy ramowy program XIV Białorusko-Polskiego Forum Gospodarczego „Dobros±siedztwo":

  • 8 czerwca - udział w uroczystym otwarciu targów BELAGRO-2010 o godz. 16.00 na placu demonstracyjnym OAO Gastellowskoje,
  • 9 czerwca - obrady plenarne Forum „Dobros±siedztwo-2010",
  • 10 czerwca - zwiedzanie targów i kontynuacja programów indywidualnych uczestników Forum. 

Forum odbędzie się w hotelu "Jubileinaia", prospekt Pobeditelei 19.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum będzie „Kooperacja i inwestycje szans± na wzrost polsko-białoruskich obrotów gospodarczych".
 
© 2022 Białoru¶ - zwiedzanie Białorusi, wczasy Białoru¶
e-Hotel.pl tanie hotele na Białorusi